Yangın İhbar Alarm Tesisatı yönetmeliği

10.1 – Tesisat, peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik kılıflı ve plastik izoleli 0.5 mm. çapında iletkenleri havi hususi telefon kablolarıyla sıva altında yapılacaktır. Rutubetli yerlerde tesisat etanş malzeme ile sıva üstünden yapılacaktır. Taksimat kutuları arasındaki hatlarda aynı şekilde tesisat yapılacaktır. Tesisatta hiç bir şekilde plastik izoleli, kordon tâbir edilen iletken kullanılmayacaktır. Telefon kabloları topraklama iletkenlerini ihtiva edecektir.

10.2 – Tali dağıtım kutuları 1 mm. DKP sacdan yapılacak ve özel telefon klemensleri ile irtibatlar yapılacaktır. Kapaklar menteşeli ve kilitli olacaktır. Rutubetli yerlerde etanş olacaktır. Kutular bir kat sülyen ve 2 kat madeni boya ile boyanacaktır. Kapaklardan numara veya özel işaret olacaktır. Kapak içlerinde klemens numaraları ve bunlara ait kotları belirten bir cetvel olacaktır.

10.3 – Tesisatta kullanılacak örgülü telli iletkenlerin uçlarında teller birbirine lehimlenecek, iletkenler toplu halde bükülmüş olacaktır.

10.4 – Tesisatın İzolasyon direnci 6 megaohmdan aşağı olmayacaktır.

10.5 – Yangın ihbar düğmeleri, üzerinde “Yangın düğmesi’ ve “Camı kır-Düğmeye bas” yazılı olan, özel şekilde yapılmış, cam kapaklı ve kırmızı boyalı kutular içine yerleştirilecektir. Bunlarda açma ve kapama kontakları bulunacaktır. Düğmeler yerden 1.40 m. yüksekliğe konulacaktır.

10.6 – Alarm klaksonu sortileri peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli, en az 1.5 mm² kesitinde iletkenlerle yapılacaktır. Ana hatlar, mesafe uzunsa 2.5 mm² olacaktır. Klaksonlar duvara ankastre sac kasalar içine konulacak, pirinç veya paslanmaz madenden yapılmış kafes telli ve etrafı lamalarla çevrili kapaklarla kapatılacaktır. Kasa bir kat sülyen ve iki kat madeni boya ile boyanacaktır. Yan yana bulunan paydos çanları ve klaksonlar aynı kasa içine yerleştirilecektir. Rutubetli yerlerde klaksonlar etanş tip olacak ve sıva üstü olarak duvara monte edilecektir. Alarm klaksonları, 110-220 V.A.C. veya santraldeki çalışma voltajına bağlı olarak D.C. gerilimle çalışabilmelidir.

10.7 – Yangın ihbar sistemlerinin projelendirilmesinde ve tesisinde aşağıdaki kaidelere uyulacaktır.

10.7.1 – Bir binanın yangın alarm sisteminde korunmuş sayılabilmesi için, yalnız o binanın değil, aynı yapı bünyesinde bulunan binaya bitişik veya binayla direk irtibatlı olan diğer binalarında aynı sistemde korunmuş olması gereklidir.

10.7.2 – Yangının yerinin kolayca tespit edilebilmesi için aşağıdaki şartlara uyulmalıdır.

10.7.2.1 – Yalnız butonların kullanıldığı binalarda butonlar çıkış yollarına, yangın tehlikesi çok olan, teshin merkezi, mutfak, patlayıcı ve yanıcı gaz ve sıvıların olduğu mahallere, vs. yerlere konulmalıdır. Bu kabil yerler mümkün olduğu kadar santralde müstakil devrelere bağlanmalıdır. Katlı binalarda her kat en az bir devre olmalı, iki kat bir devreye bağlanmamalıdır.

10.7.2.2 – Termik iyonizasyon vs. diğer detektörlerin kullanıldığı yerlerde, bir devre aşağıdaki boyutların kapsadığı alandan büyük olmamalıdır.

Tek bölümlü bir hacim ise 1500 m²

3 bölümlü bir hacim ise 1200 m²

5 bölümlü bir hacim ise 1000 m²

10 bölümlü bir hacim ise 650 m²

15 bölümlü bir hacim ise 500 m²

15. bölümden fazla ise 400 m²

20 bölümden fazla bölüm bir devreye bağlanamaz. Eğer büyük ve açık bir hacim daha küçük bölümlere cam bölmelerle ayrılmışsa ve bu bölmeler tavandan en az 50 cm. aşağıda ise, yukarıda belirtilen alan büyüklüklerini aşmamak üzere bir bölüm sayılabilir.

10.7.3 – Sıcaklık tesiri ile çalışan detektörler (termik detektörler) termik detektörler, muhtemel bir yangının çok çabuk büyüyeceği ve çalışma sıcaklığına ulaşacağı durumlarda veya yanlış alarmlara sebep olması bakımından diğer tür detektörlerin emniyetle çalışmayacağı durumlarda kullanılmalıdır. (Örneğin ortamda üretim sebebiyle duman bulunan veya büyük sıcaklık değişikliklerinin olabileceği mahallerde) Termik detektörlerin miktarı, hacimlerinin ebatlarında, düzenlenmesi ve tavan yapısına göre tespit edilir. Tavan yüksekliği 4 m.yi geçmeyen, hacimlerde her 30 m² ye, daha yüksek tavanlarda her 25 m² ye bir yerleştirileceklerdir. Eğer havalandırma sistemi varsa detektörler havalandırma menfezlerinden 1 m. den fazla uzağa konulmayacaktır. Termik detektörlerin işleyen (hareket eden) parçaları varsa bunlar boyanmamalıdır. Ayrıca detektörler bir ısı kaynağının veya direk güneş etkisi altındaki bir yere konulmamalıdır. Detektörlerde yangın ikazı verilmediğini gösteren bir ikaz lambası kullanılmışsa bu ikaz diğer bir mahaldeki kontrol tablosuna taşınabilmelidir. Termik detektörler muhtelif cinslerde olabilir.

10.7.3.1 – Bimetalli termik detektörler: Termik kontaktör güvenilir ve dayanıklı olmalıdır. Kontakların erime derecesi detektör üzeride yazılı olmalıdır. Erime derecesinde kapalı devre kontağı en az 200 gr.’lık bir elastik kuvvetle birbirinden ayıran tertibatı haiz olmalıdır. Eğer termik kontağın ayrılmasıyla devreye bir direnç sokan tipte sistemler kullanılıyorsa bu direnç nemlilik, asit buharı ve mekanik tesirlerden etkilenmeyecek şekilde olmalıdır. Bu direnç kısa devre olmayacak şekilde yapılmalıdır. Termik detektörler sağlam bir muhafaza içinde nem ve toz birikmesine imkân vermeyecek şekilde olmalıdır. Bimetalli termik detektörlerin üzerinde çalıştığı ısı derecesi yazılı olmalıdır. Bu detektörler 50°C, 60°C, 70°C (santigrad derecesi)’de çalışacak şeklide olmalıdır. Bütün detektörlerin hassasiyeti + 5°C olmalı ve bu sıcaklığa ulaşıldığı andan itibaren detektörün tepki süresi en fazla 30 saniye olmalıdır.

10.7.3.2 – Yarı İletkenli Termik Detektörler : Bu detektörler, sıcaklık tesiri ile çalışan bir sensör ile, bu sensörden gelen ikazları değerlendirecek tekmil elektronik devrelerden meydana gelmelidir. Sensör görevini yapan parça, çevre ısısını en çabuk fark edecek bir şekilde ve mekanik etkilerden zedelenmeyecek bir biçimde yerleştirilmelidir. Bu detektörler +40°, 60°, 70°, 80° ve 90°C’de çalışacak şeklide olmalı ve bu değerler detektör üzerinde belirtilmelidir. Detektörlerin hassasiyeti ±1°C olmalı ve üzerinde yazılı sıcaklığa ulaşıldığı andan itibaren en fazla 2 saniye içinde ikaz vermelidir.

Sensör dışında, tüm detektörün sıcaklığının yükselmesi (örneğin, elektronik elemanların +50°C sıcaklığa ulaşması)’da detektörün istenilen ±1°C hassaslığını bozmamalıdır. Detektörlerin test işlemlerinin yapılabilmesi yada alarm veren detektörün ayırt edilebilmesi için her detektör üzerinde ışıklı bir ikaz da bulunmalı ve detektör alarm sinyali vermeye devam ettikçe bu ışık da yanar halde kalmalıdır.

Detektör içindeki elektronik devrelerde meydana gelebilecek arızalar da yangın ana santralı üzerinde anında değerlendirilebilmelidir.

Termik detektörler için kullanılan prensip, ana santralle bu detektörler arasındaki hattın kopukluğunu yangın sinyalinden ayrı bir şekilde bildirmeye imkân verecek bir türde olmalıdır.

Detektörler, harici etkilerden örneğin rutubet, titreşim vs.’den korunmuş olmalıdır. Detektör muhafazası en iyi bir şekilde mekanik ve harici tesirlere mukavim olmalıdır.

10.7.3.3 – Sıcaklık Artış Hızı Detektörü: Yangın sırasında veya başlangıcında ortam sıcaklığının olağanüstü bir artış hızına erişmesini tespit etmelidir. Bu detektörlerin hassaslığı sabit sıcaklık detektörlerinden daha fazladır, ve yangının nispeten çabuk gelişebileceği mahallerde kullanılmalıdır.

Detektörler, negatif sıcaklık katsayılı termik sensör ile bu sensörden gelen ikazları değerlendirecek tekmil elektronik devrelerden meydana gelmeli ve iki adet termik sensörün belli bir zaman aralığı içinde ölçtüğü sıcaklık farkı cihazın ayarlandığı sınırı aştığı takdirde alarm sinyali verilmelidir. Sensör görevini yapan parça, çevre ısısını en çabuk fark edecek bir şekilde ve mekanik etkilerden zedelenmeyecek bir biçimde yerleştirilmelidir.

Bu detektörler 1°C/dakika’dan, 30°C/dakika’ya kadar olan sıcaklık artışlarında çalışacak bir şekilde olmalı ve bu değer detektör üzerinde belirtilmelidir. Bu detektörlerde, ayrıca ortam sıcaklığının belli bir değere (60°C veya 70°C ) çalışacak ayrı bir termik sensörde bulunmalıdır.

Detektörlerin test işlemlerinin yapılabilmesi yada alarm veren detektörün ayırt edilebilmesi için her detektör üzerinde ışıklı bir ikaz da bulunmalı ve detektör alarm sinyali vermeye devam ettikçe bu ışık da yanar halde kalmalıdır.

Detektör içindeki elektronik devrelerde meydana gelebilecek arızalarda yangın ana santralı üzerinde anında değerlendirilebilmelidir. Sıcaklık artış hızı detektörler için kullanılan prensip, ana santral ile bu detektörler arasındaki hattın kopukluğu yangın sinyalinden ayrı bir şekilde bildirmeye imkân verecek bir türde olmalıdır.

Detektörlerin etki alanı en az 50 m² olmalıdır. Detektörler, harici etkilerden örneğin rutubet, titreşim vs. korunmuş olmalıdır. Bu detektörlerin yerleştirme şekli ve sayısı iyonizasyon detektörleri gibi olacaktır.

10.7.3.4 – Genleşme Tesiriyle Çalışan Sıcaklık Detektörleri : Bu detektörler, sıcaklık tesiri ile genleşen alkol, cıva, eter gibi bir sıvıdan oluşan ve genleşme sonucunda kontak açıp kapatan mekanizmadan oluşmalıdır, ve mekanik etkilerden zedelenmeyecek bir biçimde olmalıdır. Bu detektörler 50°C, 60°C ve 70°C’de çalışacak bir şekilde olmalı ve bu değer detektör üzerinde belirtilmelidir. Detektörlerin test işlemlerinin yapılabilmesi ya da alarm veren detektörden ayırt edilebilmesi için her detektör üzerinde tercihen ışıklı bir ikaz da bulunmalı ve detektör alarm sinyali vermeye devam ettikçe bu ışık da yanar halde kalmalıdır. Detektörler harici etkilerden örneğin, rutubet, titreşim vs. korunmuş olmalıdır.

10.7.4 İYONİZASYON DETEKTÖRLERİ:

Bu detektörler erken yangın ihbarı alınmasında ve alev ya da büyük ölçüde sıcaklık artışı olmadan çok önce, başlangıç halindeki yangınları tespit etmekte kullanılmalıdır. Yangın sırasında oluşan duman ve patlayıcı gazlara karşı duyarlıdır.

Duman detektörlerinin miktarı hacimlerin ebatlarına, düzenlenmesine ve tavan yapısına göre tespit edilir. Tavan yüksekliğine bağlı olarak, 4 m.’yi geçmeyen yerlerde her 50 m²’ye, daha yüksek tavanlarda her 40 m²’ye bir detektör konulacaktır. Detektörler tavanın hiçbir noktasından 7 m.’den daha uzakta olmayacak şekilde yerleştirileceklerdir. Eğer havalandırma sistemi varsa, detektörler havalandırma menfezlerinden 1 m.’den daha uzağa konulamayacaktır. Bu detektörler 40 m²’ye kadar olan hacimlerde bir adet olarak konulabilir: Eğer detektörlerin bağlı bulunduğu bir devrede odalar birden fazla ise ve projesinde yangının oda dışından da hemen görülmesi isteniyorsa paralel ihbar lambası kullanılmalıdır. Bu lamba detektör üzerindeki ışıkla paralel olarak bağlanmalıdır. Bu lamba tercihen kapı üzerine konularak, kolayca görülebilecek bir ışık vermelidir. Bu lamba PARALEL İHBAR LAMBASI diye adlandırılır.

10.7.4.1 – İyonizasyon Etkili Duman Detektörü: İyonize bölmeler prensibine göre çalışan bu detektörlerde yangın sırasında oluşan duman / gazlar denge konusundaki bir devreyi harekete geçirerek alarm sinyali verdirir. İyonizasyon kaynağı olarak radyoaktif bir eleman kullanan detektörlerden yayılan radyasyon miktarı 0,1 m. detektörden uzakta 0,1 mR/h’den daha az olmalıdır. Detektörlerin test işlemlerinin yapılabilmesi ya da alarm veren detektörün ayırt edilebilmesi için her detektör üzerinde ışıklı bir ikaz da bulunmalı ve detektör alarm sinyali vermeye devam ettikçe bu ışık da yanar halde kalmalıdır.

Detektör içindeki devrelerde meydana gelebilecek arızalar da yangın santralı üzerinde anında değerlendirilebilmelidir.

Bu detektörler için kullanılan sinyal iletim prensibi, ana santrala bu detektörler arasındaki hattın kopukluğunu yangın sinyalinden ayrı bir şekilde bildirmeye imkân verecek bir türde olmalıdır. Detektörler, harici etkilerden örneğin; rutubet, titreşim vs.’den korunmuş olmalıdır.

10.7.4.2 – Optik Etkili Duman Detektörü: Yangın sırasında oluşan dumanlara karşı duyarlıdır. Yangının erken teşhisinde, bilhassa yanma sonucu çok duman çıkarabilecek yer ve cisimler için kullanılır. Kapalı bir bölmede özel bir kaynaktan çıkan ışıkların, duman mevcudiyetinde, yansıyarak ışığa duyarlı bir hücre üstüne düşmesiyle çalışmalı ve çevre aydınlığından etkilenmiyecek bir biçimde imal edilmiş olmalıdır.

Detektörlerin test işlemlerinin yapılabilmesi ya da alarm veren detektörün ayırt edilebilmesi için her detektör üzerinde ışıklı bir ikaz da bulunmalı ve detektör alarm sinyali vermeye devam ettikçe bu ışık da yanar halde kalmalıdır.

Detektör içindeki devrelerde meydana gelebileck arızalarda yangın ana santralı – üzerinde anında değerlendirilebilmelidir. Bu dediktörler için kullanılan sinyal iletim prensibi, ana santralla bu detektörler arasındaki hattın kopukluğunu yangın sinyalinden ayrı bir şekilde bildirmeye imkân verecek bir türde olmalıdır. Detektörler harici etkilerden örneğin rutubet, titreşim vs.’den korunmuş olmalıdır.

10.7.4.3 – Elektro – Optik Alev Detektörü: Yangın sırasında oluşan alevlerin çıkardığı ışığa karşı hassas olan bu detektörler yangının erken ihbari için yararlıdır. Ültraviyole veya infrared ışınlarına karşı duyarlı olan özel bölmeler yangın alevini tesbit edecek özelikte olmalı ve böyle durumlar özel elektronik bir devreye en geç 1 saniye içinde değerlenidirilerek santrala iletilmelidir. Detektörlerin görüş açısı en az 60 derece olacak, gerektiğinde bu açı azaltılabilecektir. Dedektörlerin görüş açısı içinde en hassas nokta ile en az hassas duyarlıktaki noktaların duyarlılıkları oranı %50’den fazla olmamalıdır.

Detektörler herhangi bir patlamaya yol açmayacak özellikte yapılmalıdır. Detektörlerin test işlemlerinin yapılabilmesi ya da alarm veren detektörün ayırt edilebilmesi için her detektör üzerinde ışıklı bir ikaz da bulunmalı ve detektör alarm sinyali vermeye devam ettikçe bu ışık da yanar halde kalmalıdır. Detektör içindeki devrelerde meydana gelebilecek arızalarda yangın ana santralı üzerinde anırida değerlendirilebilmelidir. Bu detektörler için kullanılan sinyal iletim prensibi, ana santralla bu detektörler arasındaki hattın kopukluğunu yangın sinyalinden ayrı bir şekilde bildirmeye imkân verecek bir türde olmalıdır. Detektörler, harici etkilerden örneğin rutubet, titreşim vs.’den korunmuş olmalıdır.

10.7.5 – Yangın Ihbar Santralları : Yangın ihbar santralları buton veya detektörlerden gelen ikazı değerlendirip, ses ve ışıkla ilgililere ileten cihazlardır. Bu santrallar kullanılacakları yerlerde, tercihan 24 saat devamlı insan bulunan yerlere konulmalıdır. Bu yerler itfaiye binası, bekçi odası, giriş kapıcı binası, operatisris odası, müracaat mahalleri olabilir. Bu yerlerin ayrıca santralın harici tesirlerden etkilenmemesi için, motor veya ark yapan elektrikli cihazlardan uzak olması uygun olur. Santrallar kullanılacakları binaları ehemmiyet derecesine ve ikazın buton veya detektörlerle yapılmasına uygun şekilde özellikleri haiz olmalıdır.

Santralin bulunduğu yerden başka bir yerde de (itfaiye veya ikinci bir kontrol merkezi) ana alarm ve ana arızanın ışıklı ve seşle belirtilmesi için gerekli tertibat olacaktır. İLÂVE İHBAR TABLOSU diye adlandırılan bu tabloda ışıklı ve yazılı alarm ve arıza belirtilecek ve ayrıca sesi kısmak için bir ses düğmesi olacaktır. Santral aşağıdaki kısımlardan müteşekkil olacaktır.

10.7.6.1 – Şarj ve Besleme Ünittesi: Santrallar 110-220 V.A.C. gerilimle beslenecektir. Çalışması ise firmanın belirleyeceği 12-24 veya 48 V. D.C. olacaktır. Santralı besleyecek akü bataryası sistemi en az 48 saat besleyecek kapasitede olacaktır. Şarj ünitesi santralın 48 saat çalışmasında sarfettiği enerjiyi 12-18 saatte aküye şarj etmelidir. Santral ±%20 şebeke geriliminde çalışabilmeli ve bu sınırlar dışına çıkıldığında şebeke otomatik olarak devre dışı olarak besleme aküden sağlanmalıdır.

Otomatik Tampon Şarj Ünitesi: Sistemin tam elektronik olarak besleyen rölesiz bir redresör ünitesidir. Bu ünite şebekede cerayan varken hem sistemi besleyecek ve hem de aküye şarj edecektir. Akü şarjı tamamlandığı vakit, şarj otomatik olarak kesilmelidir. Hiçbir suretle sürşarj yapılmamalıdır. Akünün şarj edildiği ışıklı olarak belirlenmelidir. Akü voltajı emniyetli çalışma sınırının %25 altına düştüğü vakit bu ışıklı ve sesli arıza olarak belirlenmelidir. Elektronik kontrollu şarj ünitesi şebeke geriliminin %40 düşmesi halinde otomatik olarak devresini, sistemde bir aksaklığa meydan vermeyecek zaman içersinde, 20-30 m. saniye gibi batarya üzerine aktarmalıdır. Sistem -10, +40°C muhit sıcaklığında çalışmalıdır. sistemde A.C. ve D.C. devrelere ait sigorta ve anahtarlar bulunmalıdır. Sistemi muhitteki parazitlerden korumak için gerekli filtre devreleriyle mücehhez olacaktır.

Sistem A.C. kaçakları için topraklama klemensli olacak ve iyi bir şekilde topraklanacaktır.

10.7.6.2 -İhbar Sistemleri Ünitesi (paneli) : Yangın ihbar santralı yukarıda izah edildiği gibi buton veya muhtelif detektörlerle ikaz vermektedir. Bu devreler kullanılan buton veya detektörlerden gelecek sinyalleri değerlendirecek şeklide ve elektornik olarak dizayn edilmiş olacaktır. İhbar devreleri aşağıdaki şekilde ve azami 5 devreli panallerden müteşekkil olacaktır. Her 5 devre için bir röle olacak ve bu röle korna veya korna gurublarını çalıştıracaktır. Ayrıca her 5 devre için bir açık ve bir kapalı kontak olacaktır. (Havalandırma motorlarını durdurmak veya kapıları açmak için). Projesinde gösterilmiyorsa bu kontaklarla olmayabilir. Her 5 devreli panel için besleme devresinde aşırı akımlar için normal veya elektronik aşırı akım sigortaiarı bulunacaktır. Bu sigorta attığında devre dışı kalan panelde ışıklı olarak belli olmalıdır. Herhangi bir yangın sinyali geldiğinde her devre için bir veya bütün devreler için tek olmak üzere bir reset düğmesi veya düğmeleri olacaktır. Yangın alarmı geldiği zaman santralda bu ışıklı ve sesli olarak belli olacaktır. Bu YANGIN yazısını ışıklı olarak belirtecek veya yangın yazısı yanındaki kırmızı lambalar yanarak veya yanıp sönerek ikaz verecektir. Arıza içinde aynı şekilde ikaz olacaktır. Her devre için ayrıca arıza ve yangın ikaz lambaları olacaktır. Her hangi bir arızada veya alarmda o devrenin lambası yanacak ve bunlar umumi arıza ve yangın ikazlarıyla beraber çalışacaktır.

Yalnız Yangın Butonlu – Ihbar Ünitesi: Devresi yalnız yangın butonları ile çalışacak şekilde yapılmış ünitedir. Bu ünitede bir devreye 1 veya daha fazla buton bağlanabilecektir. Butonlara basıldığı zaman santral da alarm verecektir. Bir devrede hat kopukluğu olduğu zaman santralda o devreye ait arıza lambası yanacaktır. Bu arıza ışıklı ve sesli olarak ünitede belli olacaktır. Arıza giderilinceye kadar ışıklı ve sesli sinyaller devam edecektir. Ancak sesli ikaz bir düğme ile kısılabilir: Arıza olan 5 devreli paneldeki diğer devrelerin birinden yangın ihbarı geldiğinde, yangın alarmı verebilmelidir. Devrelerin sağlam olup olmadığı ayrıca test edilebilmelidir. Test her devre içni ayrı bir butonla yapılabileceği gibi, her panel veya bütün santral için tek bir butonla da yapılabilir. Test esnasında panel sahte hat kopuğu ve sahte yangın vermeli, bunlar aynen arıza ve alarm sinyalleri şeklinde santralda belli olmalıdır. Ancak test esnasında korna ve diğer kontaklar çalışmamalıdır. Butonlara gidecek hat adedi hat kopuğu verebilecek adette olmalı ve bağlantılar her buton arızası belli olacak şekilde olmalıdır. Projede bir butonun bağlantısı açık şekilde gösterilmelidir. Yangın Butonlu Detektörlü İhbar Ünitesi: Devresi buton ve detektörlerden gelecek ikazı değerlendirecek şekilde yapılmış olan ihbar üniteleridir. Bu detektörler yukarıda sıcaklık tesiri ve iyonizasyon tesiri i!e çalışan detektörler olarak tarif edilmiştir. Bu ünitelerde aynen yukarıda tarif edilen paneller gibi olacak, ancak kullanılan detektörlerin özelliklerine göre dizayn edilmiş olacaktır. Bir devreye buton ve detektör ayrı ayrı veya müştereken bağlanabilmelidir. Bir devre üzerinde buton ve detektörler birden bağlanabilecektir. Detektör adedi bir devrenin kaplayacağı azami alana yerleştirilecek adette olabilecektir.

10.8 – Santrale ait katalog ve orijinal bağlantı şemaları, işletme ve bakım tarifnameleri (Türkçe olarak) işyerine asılacak ve 3′ er nüsha İdareye verilecektir.

10.9 – Telefon ve yangın ihbar tesislerine ait dağıtım kutuları mümkün mertebe yan yana ve tek bir dağıtma kutusu içinde birleştirilecektir.

10.10 – Tesisatın yapılmasında “Devlet tarafından kullanılan binaların yangından korunması hakkında yönetmelik” in yürürlü

WhatsApp WhatsApp DESTEK
HEMEN ARA