Nükleer Enerji Nedir Avantajları ve Dezavantajları

Nükleer Enerjinin Avantajları

  • Potansiyel rezervleri yüksektir. Bugünkü rezervlerin nükleer santralleri 150 yıl besleyebileceği hesaplanmıştır.
  • Hammadde hacmine göre çok yüksek miktarda enerji sağlar.
  • Hammadde maliyet fiyatları çok düşüktür. Çünkü enerji üretiminde çok az miktarda hammadde kullanılmaktadır.
  • Nükleer enerjide yakıtın on yıl depolanma kolaylığı vardır.
  • Nükleer santraller sera gazı salınımı yapmazlar. 1000 MW gücündeki bir kömür santrali yılda yaklaşık 3 milyon ton kömür harcayarak 7 milyon ton CO2, 140 bin ton asit ihtiva eden gazlar (sülfür ve azot oksitler), 750 bin ton kül üretir. Bu değerlere bakarak 38 yıllık geçmişi olan nükleer santraller, bu 38 yılda 5500 milyon ton daha az kömür yakılmasına neden olmuşlardır. Böylece 13 000 milyon ton CO2 ve 250 milyon ton asit gazlar ve kanser yapıcı organik yanma ürünlerinin çevreye atılması önlenmişti

 

Nükleer Enerjinin Dezavantajları

. Kurulum maliyetleri

.Radyoaktivite nedeniyle gerek üretimden önce,üretim aşamasında ve gerekse atıklar nedeniyle tehlike arz eder.atıklar zehirliliğinin %99 nun 600 yıl sonra kaybetmektedir.

.Uranyum madeni hacimce hafif olmasına karşılık  çıkarım esnasında çok fazla uranyum edilmesinden sonra geriye 20 bin ton atık madde kalır

.Nükleer santrallerde kaza riski doğal afetlerle artar.

WhatsApp WhatsApp DESTEK
HEMEN ARA