Elektrik Projesi Nedir

Elektrik Proje nedir bir yapının enerji ihtiyacını karşılayacak  tüm  elektrik tesisatının yürürlükte olan esas ve kanunlara uygun olarak bilgisayar ortamında tüm detaylarıyla çizilmesi işidir. Yapı kullanım amaçlarına ve ihtiyaçlarına göre aydınlatma, priz , yangın ihbar, güvenlik, seslendirme vb. gereksinimler belirlenerek yapı elektrik projeleri hazırlanır.

Yapının statik ve mimari projeleri ne kadar önemli ise elektrik projeleri de o kadar önemlidir. Çünkü projesiz hatalı yapılacak bir elektrik tesisatı insan hayatının kaybına, iş gücü kaybına, maddi kayıplara ve zaman kaybına neden olabilir. Yapının elektrik alt yapısı ile ilgili işlemler doğru şekilde hazırlanmış bir elektrik projesine uygun olarak yapılmalıdır. Ayrıca bir yapının belediyeden ruhsat alabilmesi için elektrik projesine sahip olması zorunluluktur.

Elektrik Proje Tipleri

Ruhsat ve uygulama projeleri olmak üzere elektrik projeleri ikiye ayrılır.

Ruhsat Projeleri

Yapının bağlı olduğu belediyeden izin alabilmesi için çizilen elektrik projeleridir.

Uygulama Projeleri

Yapının gerekli elektrik alt yapısının eksiksiz olarak yerine getrilimesi için hazırlanarak inşaat halindeyken binaya uygulanan elektrik projeleridir.

Elektrik Projeleri Nasıl Hazırlanır?

Günümüzde elektrik projeleri bilgisayar oratmında hazırlanmaktadır. Yapının öncelikle mimari projesi hazırlanır daha sonra bu proje üzerine elektrik proje çalışması yapılır. Yapı aydınlatma projesi hazırlanırken görsel performans, konfor, verimlilik ve enerji sarfiyatı düşünülerek çalışma yapılır. İç tesis projelerinde bir cihaz için anma akımı belirlenirken cihazın gücüne uygun olacak ve 16A altında olmayacak şekilde seçim yapılır. Yapıda bulunan dağıtım panaları, ana pano, sayaç panosu, kofre, hat üzerinde bulunan koruma elemanları tipleri, yapı bağlantısının hangi noktadan yapılacağı, kablo tip ve kesitleri proje üzerinde gösterilmelidir. Mutfakta fırın, bulaşık makinası gibi cihazlar için en az 2 adet, banyoda çamaşır makinası için en az 1 adet priz gösterilmesi gerekmektedir.

Yönetmeliklere uygun olarak ortaya çıkan proye göre ölçümlendirmeler yapılarak ve ihtiyaç olan malzemeler alınarak proje  maliyeti belirlenirlenerek uygulama aşamasına geçilir.

WhatsApp WhatsApp DESTEK
HEMEN ARA