Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi

Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi

Elektrik enerjisinin, en ekonomik yollarla üretilmesini ve dağıtımını; elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir. Elektrik enerjisi üreten termik, nükleer ve hidroelektrik santrallerin yapımı, çalıştırılması ve bakımını yapar,

▪ Elektriğin, üretildiği noktadan tüketileceği noktalara kadar, dağıtımında kullanılacak direklerin ve kabloların tasarımının ve hesaplarının yapılması ve dağıtımının gerçekleştirilmesi işlerini yapar,

▪ Elektrik enerjisi tüketen tesislerin (ev, fabrika, büro, park vb.) projesinin, montajının yapılması ve işletilmesi çalışmaları yapar,

▪ Bu işler için gerekli işgücü ve maliyetin hesaplar,

▪ Elektrik sistemlerinin verimini artırmak için araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütür.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

▪ Ölçü aletleri (avometre, voltmetre, vatmetre, toprak meğer vb.)

▪ El aletleri (tornavida, pense, yankeski, çekiç vb.)

▪ Yüksek gerilim eldiveni,

▪ Yüksek gerilim neonlu ıstaka,

▪ Transformatör, jeneratör ve elektrik motorları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

▪ Elektrik mühendisi olmak isteyen kimselerin,

▪ Üst düzeyde sayısal yeteneğe,

▪ Fen alanında özellikle elektrikle ilgili kavramlarla akıl yürütebilme gücüne,

▪ Fizik konularına içten bir ilgiye,

▪ Birçok ayrıntıyı aynı anda algılama ve çabuk tepkide bulunma gücüne,

▪ Bir işi planlamadan önce derinliğine araştırma alışkanlığına,

▪ Düzenli ve sistemli çalışma alışkanlığına,

▪ Sorumluluk bilincine,

▪ İleriyi görebilme, koşulları değerlendirebilme ve değişik görüşleri anlamaya çalışma gücüne,

▪ Başkalarını yönetebilme, başkaları ile işbirliği yapabilme gibi kişilik özelliklerine sahip olmaları gerekir.Dikkatsiz olmak mesleğin yürütülmesini imkansız kılar.

 

WhatsApp WhatsApp DESTEK
HEMEN ARA